စက်ရုံမီးဘေး လုံခြုံရေး စီမံချက်များ

Jul 02, 2021

စက်ရုံ မီးဘေး လုံခြုံရေး အတွက် စီမံချက်ပါအတိုင်း အစဉ်တစိုက် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မီးဘေး အန္တရာယ် အသိ သတိများ ရှိစေရန် နှင့် ငြိမ်းသတ်နည်းစနစ်များကိုလည်း မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန မှ နှစ်ကြိမ် လာရောက် ပို့ချခဲ့ပါသည်။