နောင်ကော် လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း

Jul 02, 2021

နောင်ကော်လမ်း ကို မြေသားလမ်း အဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်သို့ အဆင်မြှင့်တင် ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် အတူ ဒေသအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။