စက်ရုံအနီး ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများ မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

Jul 02, 2021

စက်ရုံအနီး ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ လူမှုစီးပွားဘဝပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက် Shan Yoma Cement မှ ပါဝင်ကူညီသည့်အနေဖြင့် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။