နောင်ယာဆိုင်းကျေးရွာ ရေရရှိရေးအတွက် Shan Yoma Cement ဝန်ထမ်းများမှ ရေပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း လှူဒါန်ခြင်း

Jul 02, 2021

နောင်ယာဆိုင်းကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိရေးအတွက် Shan Yoma Cement ဝန်ထမ်းများမှ ရေပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ရေရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်မည် ဖြစ်ပါသည်